©   ©   ©   ©   ©   ©
 Yanmayan-Cadir.com  Relief-Tents.com Contact/Impressum 
 
 
Y A N M A Y A N   C A D I R
           
HABER - Links  
 

www.youtube.com
 

 
Şu hususlarda idealdir: Afet yardımı
Koruma ve ısınm
Kısa zamanda afetzedelerin ellerinde
Kolay kurulum

Modüler, afet yardımı çadırlarımızın tanıtımı

Bir afette, afetzedelerin ilk gereksinim duydukları şey nedir?
 
- Ailenin altına başlarını sokabilecekleri bir çatı (grup çadırı),
- Soğukta ısıtma olanağı ved
- her zaman korumalı yemek pişirme olanağı.

Bu özelliklerin üçü de Relief-Tents çadırlarında bir araya getirilmiştir.
Uygun alanlarda doğa çadır çubuklarını bile sağlar.

Relief-Tent çadırları düşük ağırlıkları, düşük hacimleri, kolay kurulumları - bir çadır 10 dakikada kurulabilmektedir - - ve kolay nakliyeleri ile öne çıkmaktadır.

Uygun yerlerde çadır çubukları doğadan geleceği için, ulaşım olanağı bulunmayan yerlerde mahzur kalan kazazedelere, ör. helikopterlerle sadece çadırlar dağıtılabilir. Kalanı, yani çadır çubuklarını ve enerjiyi doğa sağlamaktadır. Böylece, insanlar bulundukları yerlerde, hemen hava şartlarından korunabilirler, ör. kış mevsiminde, dağlık bölgelerdeki deprem afetlerinde (Türkiye, Nepal). Yardım organizasyonları, çadır çubuklarının doğadan temin edilmesi olanağı bulunmayan yerler için, ör. step ve çöller, kendi amaçların uygun çadır çubukları hazırlayıp yanlarında götürebilirler.

Relief-Tent çadır sistemi modülerdir. Bu, aynı modüler çadırlardan yurt benzeri büyük çadırların yapılabileceği anlamına gelmektedir, toplantı odaları, merkezi mutfaklar, v.s. ve bu şekilde bir toplumun sosyal oluşumlarının meydana gelmesi sağlanmaktadır.

İnsanlar kendi geleneksel bölgelerinde, kendi köylerinde kalabilecek ve su, yakacak, mevcut gıda stokları gibi zaten mevcut olan kaynakları kullanmaya devam edebileceklerdir.

İnsanların bakımlarını sağlamak ve onları korumak (hava şartlarından) için yurtlarından sökülüp alınmalarına ve toplama kamplarında toplanmalarına gerek kalmayacaklardır. Çadır, evlerin tekrar inşa edilmeleri için gereken süre boyunca yeterli konaklama ikamesi sağlayacak durumdadır. Gelecekteki besin kaynaklarını oluşturan tarımsal faaliyetler ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği devam ettirilebilecektir.

Relief-Tent cadır sistemiyle, yardım organizasyonu tarafından afetzede başına yapılan masraf oldukça yüksek bir oranda düşecektir, çünkü nakliye giderleri en az % 50 nispetinde azaltılabilecektir. En hafif varyasyona da bir çadıra ait çadır bezinin ağırlığı sadece 2,7 Kg' dır. Sadece 4 çadır beziyle (10,8 Kg) azami 8 kişilik bir çadır kurulabilmektedir. Bu şekilde, çadır çubuklarının da verilmesi gereken bölgelerde dahi, geleneksel çadırlara kıyasla, ağırlıktan çok tasarruf edilmektedir.Aynı nakliye maliyetiyle, iki katı fazla çadır dağıtabilmek, ilk yardımın ilgili yerlere daha hızlı ulaştırılması anlamına gelmektedir Bu şekilde sonuçlara bağlı, ör. soğuğa, olarak verilen kurbanların sayısı da aynı oranda azalacaktır.

Sonuç olarak, daha fazla sayıda afetzedeye daha iyi bakım sağlanır, yani ilk ve sürekli bakımın etkinliği modüler çadır sistemiyle büyük ölçüde düzeltilmekte ve aynı zamanda masraflar azaltılmaktadır.
 
Relief-Tents - Türkiye Temsilcimiz, 
Recep Alkan,  9114 Sok. no 14,  Daire 11,  Yesilyurt Karabaglar,  Izmir 

+90/(0)536 331 72 54  tr@relief-tents.com,  Allmanya Temsilcimiz:  Kevser Alkan +49 157 86751168
 
Relief-Tents, Carl-Schurz-Str. 43-45, D-63225 Langen Frankfurt/Main - Germany
tel +49/6103/3011835 fax +49/6103/976164 email@relief-tents.com www.relief-tents.com
 
© All Rights reserved by Relief-Tents, Helmut Wunder
©   ©   ©   ©   ©   ©